Ambidex Kelly Hemostat Forceps Straight

Write a Review
SKU:
28-1184S
  • Ambidex Kelly Hemostat Forceps Straight
  • Ambidex Kelly Clamp Forceps Straight
  • Ambidex Kelly Tube Forceps Straight
$15.50